Categories
News

การให้อาหารทางสายยาง ปลอดภัย สารอาหารครบถ้วน !

การให้อาหารทางสายยาง ปลอดภัย สารอาหารครบถ้วน ! คนเราต้องรับประทานเพื่อให้ร่างกายมีพลังงาน ถือเป็นเรื่องที่สำคัญในชีวิตประจำวัน แต่สำหรับผู้ที่ไม่สามารถรับประทานอาหารได้เอง ผู้ป่วยที่ต้องรับประทานอาหารทางสายยาง ก็ต้องมีวิธีที่ต้องรับประทานที่แตกต่างกันไป ซึ่งต้องดูจากอาหารที่รับประทานว่าเป็นชนิดไหน

สำหรับสูตรน้ำนม เพื่อให้ผู้รับประทานได้รับสารอาหารเพิ่มขึ้น โดยสัดส่วนของวัตถุดิบที่น้ำมาใช้จะขึ้นอยู่กับพลังงานและสารอาหารที่แพทย์กำหนด และต้องมีความเข้มข้นที่พอเหมาะและไหลผ่านสายให้อาหารได้ดี ในกรณีที่ต้องการอาหารพลังงานสูง

สูตรปั่นผสม อาหารสูตรนี้มีคุณค่าทางสารอาหารครบถ้วน ใช้วัตถุดิบจากอาหาร 5 หมู่ ประกอบด้วยเนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ น้ำตาล และไขมัน นำมาทำให้สุก แล้วปั่นผสมเข้าด้วยกัน กรองเอาส่วนที่ปั่นไม่ละเอียดออก เพื่อให้อาหารสามารถไหลผ่านสายให้อาหารได้ ปริมาณวัตถุดิบขึ้นอยู่กับความต้องการพลังงานและสารอาหารของผู้ป่วยแต่ละราย ตามที่แพทย์กำหนด อาหารสูตรปั่นผสมเหมาะสำหรับผู้ใหญ่ เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการแพ้นมวัว

ภาวะแทรกซ้อน จากการให้อาหารทางสายยาง !

อาหารทางสายยาง อาหารปั่นผสมนั้น เป็นอาหารที่ต้องใช้ในผู้ป่วยที่ต้องรับประทานอาหารทางสายยาง ทั้งนี้ในการรับประทานอาหารด้วยวิธีนี้ ก็จะต้องมีเรื่องของความเสี่ยง อันตราย หรือภาวะแทรกซ้อนเกิดขึ้น จะส่งผลให้ร่างกายมีอาการอาเจียน ท้องเสียได้

ปลายสายให้อาหารเลื่อนออก มาอยู่ในหลอดอาหาร หรือเข้าไปในหลอดลม อาหารเหลวเข้าไปในหลอดลม หรือถ้าปลายสายอยู่ในหลอดอาหารจะทำให้ผู้ป่วยอาเจียนและสำลักอาหารได้ และอีกอาการหนึ่งก็คือ อาเจียน เนื่องจากปลายสายเลื่อนมาอยู่ในหลอดอาหาร การให้อาหารทางสายเร็วเกินไป เกิดการหดเกร็งของกระเพาะอาหาร มีลมเข้าไปขณะให้อาหารทำให้ผุ้ป่วยท้องอืด เป็นสาเหตูให้เกิดการอาเจียนได้ การจัดท่าไม่เหมาะสม ท่าทีเหมาะสมในการให้อาหารทางสายคือ ผู้ป่วยอยู่ในท่าศีรษะสูง

และอีกอาการหนึ่งคือ ภาวะไม่สมดุลของสารน้ำ ปัญหาความไม่สมดุลของสารน้ำในร่างกายจากสูตรอาหารที่ไม่เหมาะสม ทำให้เกิดภาวะ Hyponatremia นั่นก็คือภาวะโซเดียมในเลือดต่ำกว่าปกติ และยังมีภาวะแทรกซ้อนอีกมากมาย หากเราให้อาหารไม่ถูกวิธี