Categories
News

อาหารสายยาง อาหารปั่นผสม สามารถทำให้ท้องเสียได้หรือไม่

อาหารสายยาง อาหารปั่นผสม สามารถทำให้ท้องเสียได้หรือไม่ อาหารสายยาง อาหารปั่นผสม เป็นอาหารทางการแพทย์ อาหารสุขภาพ ที่ใช้ในกลุ่มผู้ป่วยที่ไม่สามารถกลืนอาหารเองได้ และกลุ่มผู้ป่วยที่ต้องให้อาหารทางสายยาง อาหารจะต้องมีความสะอาด ปลอดภัย ไม่มีสารปนเปื้อนในอาหาร ถึงจะมีความปลอดภัยแก่ผู้ป่วย หลังจากที่ได้รับอาหารปั่นผสม นอกจากนี้ น้ำ มีความจำเป็นต่อสิ่งมีชีวิต การได้รับน้ำมากหรือน้อยเกินไปส่งผลให้เกิดการเสียชีวิตได้

โดยส่วนมากคนเราได้รับน้ำจากสารเหลวและอาหาร แต่จะมีการสูญเสียน้ำไปทางปัสสาวะ อุจจาระ การอาเจียน ทางผิวหนัง(เหงื่อ) และกายหายใจ ปริมาณน้ำในร่างกายจึงมีความสำคัญเป็นอย่างมาก การได้รับน้ำที่น้อยเกินไปนั้นมักเกิดจากการอาเจียน ท้องเสีย เสียเลือด เสียเหงื่อมาก และปัสสาวะออกมาก

หลังจากการให้อาหารทางสายยางเสร็จเรียบร้อยแล้ว ควรให้น้ำแก่ผู้ป่วยด้วยปริมาณที่เหมาะสมด้วย เพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนของผู้ป่วย อย่างไรก็ตาม อาหารปั่นผสมที่จะให้แก่ผุ้ป่วยจะต้องมีความสะอาด ผู้ที่ผลิตอาหารรวมไปถึงผู้ที่ให้อาหารแก่ผู้ป่วยจะต้องล้างมือก่อนทุกครั้ง และภาชนะจะต้องมีความสะอาด ผ่านการฆ่าเชื้อโรค หากผู้ป่วยได้รับอาหารที่ไม่สะอาด มีสารปนเปื้อน อาจจะทำให้ผู้ป่วยเกิดอาเจียน หรือท้องเสียได้ ซึ่งจะทำให้ร่างกายอ่อนเพลียและขาดน้ำได้ และอาหารปั่นผสม ควรนำไปแช่ตู้เย็น เพื่อให้เป็นการถนอมอาหาร หากวางไว้ในที่ที่มีอากาศร้อนอาจจะทำให้อาการบูดหรือเสียได้

แต่อาหารปั่นผสม เรามีการผลิตที่ปลอดภัย ผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อทั้งภาชนะที่ใส่ รวมไปถึงอาหารที่ใช้วัตถุดิบที่สดใหม่ ในการนำมาปรุงอาหารโดยผ่านการต้มสุก เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับสารอาหารที่มีประโยชน์ มีคุณภาพ รวมไปถึงสารอาหารที่ครบถ้วน ทางเราผลิตจากห้องปลอดเชื้อของทางโรงพยาบาล มีการควบคุมโดยนักโภชนาการที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของอาหารปั่นผสม สามารถหาซื้ออาหารปั่นผสมได้ที่โรงพยาบาลธนบุรี 2 และโรงพยาบาลกรุงเทพ-พัทยา ดดยจะจำหน่ายอาหารสำหรับ 1 วัน แบ่งเป็นมื้อเช้า มื้อกลางวัน มื้อเย็น สามารถเก็บรักษาได้นานถึง 24 ชั่วโมง